This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Общи условия   |   Карта на сайта   |   За сайта

За сайта

Системни изисквания

• Екранна резолюция

- Минимална 800 x 600. По-висока е препоръчителна.

• Съвместимост с браузъри

Windows Internet Explorer website Windows Internet Explorer
- версия 11.0 или по-висока
MS Edge website Microsoft Edge
- версия 20.0 или по-висока
Mozilla FireFox website Mozilla FireFox
- версия 18.0 или по-висока
Google Chrome website Google Chrome
- версия 30.0 или по-висока
Opera Software website Opera
- версия 11.0 или по-висока
Opera Software website Apple Safari
- версия 4.0 или по-висока
Konqueror Homepage Konqueror
- версия 3.1 или по-висока
K-Meleon website K-Meleon (Mozilla base)
- версия 74 или по-висока
Slim Browser website Slim Browser
- версия 5.0 или по-висока

• Други

- Разрешен JavaScript.

Препоръки

За по-добра визуализация на текстовете е препоръчително (по възможност) да активирате функцията Smooth edges of screen fonts на съответната операционна система, както следва:

- Microsoft Windows 7
Start ► Control Panel ► System ► Advanced System Settings ► Performance ► Settings
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows 7
- Microsoft Windows XP
Start ► Settings ► Control Panel ► Display ► Appearance ► Effects
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows XP
- Microsoft Windows 2000
Start ► Settings ► Control Panel ► Display ► Effects
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows 2000
- Microsoft Windows 98 SE
Start ► Settings ► Control Panel ► Display ► Effects
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows 98 SE
- Други операционни системи
Проверете в документацията на съответната ОС.

 

Екип

• Уеб дизайн и разработка:

IT Vision Ltd. ( )

• Уеб администрация:

ЕЙТУБИ ОПЕРЕЙШЪНС ЕООД ( )

 

 

 

 

Windows Internet Explorer™, Microsoft Edge™, Windows 7™, Windows XP™, Windows 2000™ и Windows 98™ са запазени марки на Microsoft Corporation.
Mozilla FireFox™ е запазена марка на Mozilla Foundation.
Google Chrome™ e запазенa маркa на Google Inc.
Opera™ e запазенa маркa на Opera Software ASA.
Safari™ е запазена марка на Apple Inc.
Konqueror е част от K Desktop Environment™. KDE™ и K Desktop Environment™ са запазени марки на KDE e.V.

 

© 2016-2022 A2B Operations